Procesarea datelor personale

Politica de confidențialitate

Prelucrarea datelor cu caracter personal în baza consimțământului persoanei vizate de respectivele date în scopul trimiterii mesajelor comerciale și în scopul altor activități de marketing direct ale comercianților de pe internet. 

Protecția datelor

IDENTIFICAREA CONTROLORULUI DE DATE ȘI DETALIILE DE CONTACT

Controlorul datelor dvs. este SC TTA UTILAJE INDUSTRIALE SRL., BUCURESTI, Sos. Colentina Nr. 76, Bl. 111, Sc. C, Et. 5, Ap. 135, Sector 2 (denumit în continuare „Controlor”).

Detaliile de contact ale administratorului sunt următoarele: adresa poștală Tabacu Marius, Administrator, email: office@tta.ro, Telefon: +4021 450 13 99 

Administratorul nu a desemnat un Responsabil cu protecția datelor.

BAZA LEGALĂ PENTRU PRELUCRAREA LEGITIMĂ A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal o constituie consimțământul dvs. acordat Controlorului de date în sensul articolului 6 (1) (a) din Regulamentul (CE) Nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor) (denumit în continuare „Regulament”).

SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Scopul prelucrării datelor dvs. cu caracter personal constă în trimiterea către dvs. a documentelor fiscale pentru închirierea sistemului, a comunicărilor comerciale și alte activități de marketing efectuate de controlorul de date

Nu există nicio decizie individuală, automată a Controlorului de date în sensul articolului 22 din regulament.

PERIOADA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Perioada pentru care vor fi stocate informațiile dvs. cu caracter personal de către Controlorul de date este de 3 ani, însă nu mai mult, până la retragerea consimțământului dvs. pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (în acest scop).

ALȚI DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dvs. cu caracter personal vor fi divulgate următorilor destinatari: Focus Web Design (administratorul serverului).

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE DE RESPECTIVELE DATE

În conformitate cu termenii și condițiile stipulate în Regulament, aveți dreptul de a solicita administratorului dvs. accesarea, rectificarea sau ștergerea datelor dvs. cu caracter personal sau limitarea prelucrării acestora, dreptul de a face obiecții la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal și dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal. 

Aveți dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal acordat Controlorului de date. Totuși, acest lucru nu afectează legalitatea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal bazată pe consimțământul dvs. înainte de retragerea acestuia. Consimțământul dvs. pentru prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi retras prin e-mail la adresa office@tta.ro

În cazul în care considerați că prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal sau Regulamentul au fost încălcate, aveți dreptul inter alia de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere.

Nu aveți obligația de a furniza datele dvs. cu caracter personal. Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal nu este o cerință contractuală legală și nu este necesară pentru încheierea unui contract.

Acest site foloseste cookie-uri. Navigand in continuare vă exprimati acordul pentru folosirea cookie-urilor. Politica de utilizare cookie
Am inteles